Hoe kan ik me als Europese niet-Belg registreren voor de Europese verkiezingen

Hoe kan ik me als Europese niet-Belg registreren voor de Europese verkiezingen

Iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie die in België verblijft, kan een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen.

Voorwaarden:

  • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  • op 1 maart 2019 je hoofdverblijfplaats in België hebben;
  • minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen;
  • het kiesrecht niet verloren hebben in de Staat van herkomst.

Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven, maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.

Als je in het verleden een aanvraag hebt ingediend om op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen ingeschreven te worden en toen als kiezer erkend werd, moet je geen nieuwe aanvraag indienen. Je inschrijving blijft dan behouden op voorwaarde dat je aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden blijft voldoen.

In België geldt de stemplicht. Zodra je bent ingeschreven op de kiezerslijst ben je dus wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen.

Hoe de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement indienen?

Je vult het formulier C/1 ten laatste op 28 februari in:

  • meld je persoonlijk aan op de dienst burgerzaken, Mijnschoolstraat 88. Breng zeker je identiteitsdocument/paspoort mee
  • of bezorg het ons per post of e-mail burgerzaken@beringen.be. Voeg een kopie van je identiteitsdocument/paspoort bij de aanvraag

Op basis van de aanvraag van betrokkene en de controle door het gemeentebestuur erkent of weigert het college van burgemeester en schepenen de inschrijving op de kiezerslijst. De erkenning of de weigering wordt aan de burger meegedeeld.

Meer informatie over de verkiezingen voor het Europees Parlement kan je bekomen op het administratief centrum, dienst burgerzaken, Mijnschoolstraat 88, T 011 43 03 60.