Fuifsubsidie

Fuifsubsidie

Bewaking en security vormen een belangrijk onderdeel bij fuiven. Als erkend jeugdwerkinitiatief kan je hiervoor een fuifsubsidie aanvragen die de helft van de factuur dekt met een maximum van 1000 euro.

Voorwaarden
Enkel voor fuiven georganiseerd door erkende jeugdwerkinitiatieven
Het aanvraagformulier + offerte van een erkende securityfirma minimum 1 maand op voorhand schriftelijk of per mail indienen.

Gemeentelijk reglement betreffende erkenningen subsidiëring van het jeugdwerk.

 

Uitgelicht