Onderwijs en opvang

Onderwijs en opvang

Stad Beringen kent de laatste jaren een zeer sterke bevolkingsgroei. Tal van aanstaande of jonge gezinnen kiezen er voor om in Beringen te komen wonen. Onderwijs en opvang zijn dan ook 2 belangrijke levensdomeinen. Naast het zelf voorzien van een stedelijk aanbod, zowel op vlak van onderwijs als opvangmogelijkheden, nemen we tevens een regierol op om een behoeftedekkend aanbod mogelijk te maken.