Rampenplan

Rampenplan

Tijdens noodsituaties en risicovolle activiteiten coördineren de burgemeester, de gemeentelijke veiligheidscel en eventueel de gouverneur en de Provinciale Veiligheidscel samen met experten ter zake, de veiligheidsmaatregelen op ons grondgebied zodat de burger zo weinig mogelijk risico loopt.

Jij zelf kan ook enkele maatregelen nemen.

  • Risico elektriciteitsschaarste

  • Noodpakket

  • Wat te doen bij wateroverlast en overstromingen.

Sinds november 2014 is de volgende website http://www.risico-info.be/nl ontwikkeld om de bevolking te informeren en te sensibiliseren om het hoofd te bieden aan noodsituaties.

Uitgelicht