Plannen en visiekaders

Plannen en visiekaders

Op het grondgebied van Beringen zijn er een aantal Bijzondere Plannen van Aanleg, kortweg BPA’s, maar eveneens Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, kortweg RUP’s, goedgekeurd in de loop der jaren. Deze bestemmingsplannen verfijnen enerzijds het gewestplan uit 1979 (BPA) en anderzijds kunnen ze het gewestplan gedeeltelijk vervangen (RUP) op basis van het gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk Structuurplan.

Aan deze bestemmingsplannen (BPA’s en RUP’s) zijn specifieke voorschriften (en grafische plannen) gekoppeld, waarmee rekening dient te worden gehouden bij de omgevingsvergunningaanvraag, naast verordeningen, sectorale regelgeving, de toetsing van de goede ruimtelijke ordening en eventuele verkavelingsvoorschriften.

Daarnaast hanteert de stad Beringen een aantal visiekaders voor het beoordelen van specifieke aanvraag zoals een carportconstructie of alternatieve woonvormen. Zowel de bestemmingsplannen, verordeningen als de visiekaders kan u hieronder raadplegen:

Uitgelicht