Buurtwerking

Buurtwerking

Via het buurtwerk wil de stad Beringen de fysieke- en sociale leefbaarheid op buurt-, wijk- en straatniveau ondersteunen. Dit doet de stad door:

Spontane buurtinitiatieven die de sociale cohesie bevorderen, te faciliteren en te ondersteunen

Bewonersbetrokkenheid te organiseren bij fysieke ingrepen op het openbaar domein of naar aanleiding van tendensen die de sociale leefbaarheid beïnvloeden

Een samenwerking aan te gaan met RIMO Limburg vzw voor het buurtopbouwwerk

Uitgelicht