Samenleven

Samenleven

In onze snel veranderende samenleving komen zeer veel uitdagingen, noden en behoeften naar de lokale besturen. Vanuit de stedelijke invalshoek wordt vooral ingezet op een doelgroepgerichte benadering op de domeinen buitenschoolse kinderopvang, diversiteit, educatie, armoede, buurtwerking, vluchtelingen, gemeenschapswachten en ontwikkelingssamenwerking.
De stad treedt soms op als organisator, steeds meer als regisseur. Dit laatste trachten we te realiseren via intensieve samenwerking met de professionele partners die in Beringen werken, maar zeker ook met lokale verenigingen en initiatieven.

Gerelateerde thema's

Uitgelicht