Realisatie N73 tussen E313 en Zuidstraat

Realisatie N73 tussen E313 en Zuidstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N73 in Tessenderlo doortrekken over het Albertkanaal tot Wasseven te Ham. Dit zal zorgen voor een betere ontsluiting van de aanpalende industriegebieden.

De aanvangsdatum voor deze werken is gegeven voor najaar 2017.

Deze werken zullen ook een invloed hebben op de verkeersafwikkeling op het grondgebied van Beringen.

Vanaf 26 maart 2018 starten de werken ter hoogte van het kruispunt Zeventig Zillenweg. De Zeventig Zillenweg  wordt tijdens de werken vanaf de Zuidstraat herleid tot één rijvak en wordt  éénrichtingsverkeer richting Tessenderlo en E313.

De omleiding voor het verkeer naar het industrieterrein Ravenshout-Noord verloopt via de Industrieweg - Beverlosesteenweg  en Olmsesteenweg. Het uitgaand verkeer van het industrieterrein Ravenshout-Noord rijdt  verplicht richting Ham/E313.

De tonnagebeperking in het eerste deel van de Olmsesteenweg wordt opgeheven richting Ravenshout-Noord, maar niet richting Beverlosesteenweg.

Einde van de werken eind juni 2018.