Zonevreemde woning

Zonevreemde woning

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende gewest plan niet in de juiste bestemming ligt.

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of 'vergund geacht wordt'. Voor deze constructies gelden specifieke decretale verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.

Opgelet: heeft u een lot in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het gewestplan. U valt dan niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen of zonevreemde bedrijven. U kunt bouwen, verbouwen en herbouwen, mits u de verkavelingsvoorschriften respecteert.

Indien U in het bezit bent van een woning die zonevreemd is, of U bent van plan om er één aan te kopen, kan U ook nog steeds enkele stedenbouwkundige handelingen doen aan het gebouw.

Hier vind U een correcte uitleg met welke handelingen mogelijk zijn in Uw geval.

Een functiewijziging is ook beperkt mogelijk indien de constructie zonevreemd is.

Uitgelicht