Wooninfo

Wooninfo

De dienst wonen biedt via het woonloket steeds ondersteuning aan de inwoners van Beringen bij allerlei woongerelateerde vragen. Dit gaat van eerstelijnsinformatieverstrekking tot behandeling van klachten over de woningkwaliteit van gehuurde woningen of appartementen tot hulp bij het invullen van premieaanvragen en eventueel doorverwijzen naar de juiste diensten (huurderssyndicaat, Vlaams Woningfonds, sociaal verhuurkantoor, sociale huisvestingsmaatschappijen, ...).

Kosten

Geen kosten.

Uitgelicht