Woningkwaliteit

Woningkwaliteit

Een (huur)woning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, dit wil zeggen dat ze veilig en gezond moet zijn om in te wonen. Is dit niet het geval, kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

De Vlaamse Wooncode legt maatregelen vast om de woningkwaliteit van woningen in het Vlaamse Gewest te garanderen.

De minimale woningkwaliteitsnormen zijn van toepassing op alle woningen in het Vlaamse Gewest. Woningen die niet voldoen aan deze minimale normen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Voor verhuurde, te huur gestelde of ter beschikking gestelde woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, geldt bijkomend dat door de verhuurder of de ter beschikking steller een misdrijf wordt gepleegd. Het bezitten van een verkrotte woning of kamerwoning is niet strafbaar. Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen ervan wel.

Hier vindt u meer uitleg over de strafrechtelijke procedures.

Voorwaarden

Voor meer informatie contacteer het woonloket.

Kosten

Geen kosten voor het woningonderzoek.

Verhuurders die een verkrotte woning verhuren krijgen een heffing van het Vlaamse gewest.

Aanpak

Om een woningonderzoek aan te vragen, contacteer je het woonloket.

De dienst wonen kan een vooronderzoek doen en geeft je advies over de te ondernemen stappen. Als de gebreken ernstig zijn zal Wonen Vlaanderen een technisch onderzoek van de woning doen. Wonen Vlaanderen adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. De burgemeester hoort de betrokken partijen en neemt een eindbeslissing.

Meenemen

Je bezorgt ons best zo veel mogelijk documenten (foto's, verslagen, briefwisseling...) over de toestand/gebreken.

Uitgelicht