Welzijnsraden

Welzijnsraden

Via de welzijnsraden wordt aan Beringenaren de mogelijkheid geboden om mee beleid te maken, om advies te geven, voorstellen te doen, activiteiten en vorming te organiseren. Door coördinatie, overleg, en participatie stimuleren de raden de samenwerking van verschillende organisaties, verenigingen en instellingen die actief zijn op het vlak van welzijn. In Beringen zijn de volgende welzijnsraden actief: stedelijke adviesraad voor andervaliden, stedelijke adviesraad ‘Beringen Gezond’, stedeijke gezinsraad en stedelijke seniorenraad.  

Voorwaarden

  • de leden van de welzijnsraden zijn meestal afgevaardigden van verenigingen, organisaties, instellingen, professionele en vrijwilligers die deskundig zijn of ervaring hebben binnen het thema, de doelgroep van de raad 
  • soms worden er specifieke werkgroepen opgericht en kan je vanwege je ervaring of kennis deelnemen als individu 

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die af en toe een handje willen helpen bij de praktische organisatie van de activiteiten. Bij interesse neem vrijblijvend contact op met de coördinator.     

Aanvraag

Je kan ook rechtsreeks terecht bij de coördinatoren van de welzijnsraden

Aanpak

Wanneer je als organisatie, instelling of vereniging iemand wenst af te vaardigen naar een raad of je wil als individu deelnemen, contacteer dan de coördinator van de betreffende raad.   

Uitgelicht