Wedstrijden met dieren

Wedstrijden met dieren

Ingevolge het KB van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden dient toelating gevraagd te worden voor het organiseren van wedstrijden met honden, paarden en duiven. Voor alle duidelijkheid: het gaat om wedstrijden waar de kracht en de behendigheid van de dieren beproefd wordt. Schoonheidswedstrijden vallen dus niet onder deze regels.

Voor de organisatie van een dergelijke wedstrijd met honden en paarden moet vooraf de toelating verkregen worden van de burgemeester van de gemeente waar het evenement doorgaat. De burgemeester verleent zijn toelating pas als hij oordeelt dat er voldoende waarborgen zijn voor het welzijn van de dieren die deelnemen. Dat moet blijken uit onder meer

  • wedstrijdreglement
  • keuze van het parcours
  • dopingcontrole
  • diergeneeskundig toezicht

Uitgelicht