Wilsverklaring tot euthanasie

Wilsverklaring tot euthanasie

Met een wilsverklaring tot euthanasie (positieve wilsverklaring) verklaar je schriftelijk je wens dat een arts euthanasie toepast – volgens de voorwaarden in de euthanasiewet – wanneer je zelf niet meer in staat bent om je wil te uiten. De uitvoering hiervan geldt alleen als er sprake is van een onomkeerbare coma. De positieve wilsverklaring kun je laten registreren op het gemeentehuis. Een 'negatieve' wilsverklaring geldig voor alle andere ernstige medische aandoeningen kun je enkel afsluiten bij een arts. 

Voorwaarden

De dienst burgerzaken zal de registratie klaar maken. Je moet dit document, samen met twee getuigen, ondertekenen. Het is best eerst contact op te nemen met de sociale dienst om de verschillende aspecten van euthanasie te bespreken. Je kan met hen een afspraak maken op 011 44 90 00.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

De registratie blijft vijf jaar geldig. Daarna moet je de verklaring herbevestigen, zoniet wordt ze geschrapt. In dat geval kan er later wel een nieuwe registratie gebeuren.

Aanpak

Je moet je aanbieden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand.

Meenemen

Je identiteitskaart en twee getuigen.

Uitgelicht