Voorontwerp

Voorontwerp

De omgevingsvergunning is een gecombineerde vergunning van de voormalige bouw-, milieu, socio-economische- en natuurvergunning. De procedures en termijnen van deze omgevingsvergunning zijn wettelijk bepaald. Gezien de complexiteit van de vergunningsaanvraag (en ruimtelijke ordening in het algemeen) wordt er vanuit de dienst Bouwen & Milieu van de stad Beringen enkel feedback gegeven op een voorliggend voorontwerp. Zonder architecturaal uitgewerkt voorontwerp is het niet mogelijk om de haalbaarheid (van bv. een ontwikkeling in functie van meergezinswoningen of verkaveling) in te schatten.

Zekerheid over een project krijgt u echter pas na het doorlopen van de procedure. Op basis van een voorontwerp kan wel de haalbaarheid van het project vergroot worden door een eerste aftoetsing. Dit kan door het doorsturen van een voorontwerp naar ruimtelijkeordening@beringen.be. De deskundige zal Uw project bekijken en neemt indien nodig zelf contact op voor een afspraak of geeft feedback via mail

Uitgelicht