Verkoop gemeentelijke grond (niet industrie- of KMO-grond)

Verkoop gemeentelijke grond (niet industrie- of KMO-grond)

Los van industrie- en KMO-grond, verkoopt stad Beringen ook af en toe bouwkavels, projectgronden of andere gronden. Verkopen gebeuren zowel op initiatief van de stad als op vraag van de burger.
Op vraag van de burger worden hoofdzakelijk wegoverschotten, afgeschafte buurtwegen of aanpalende gronden verkocht. In vele gevallen is dit in het kader van een verkavelings- of bouwvergunningsaanvraag.

Kosten

Aan gronden die de stad op eigen initiatief verkoopt zijn geen kosten verbonden. De uiteindelijke aankoop brengt uiteraard wel kosten met zich mee (aankoopsom, notariskosten, registratierechten, ...). Wil je op de hoogte blijven van het aanbod, kan je je contactgegevens aan de dienst gronden bezorgen.

Om zelf bij de stad een dossier op te starten om een grond aan te kopen, zijn er dossierkosten van toepassing. Deze bedragen minimaal 300,00 euro. Er dient een provisie gestort te worden van 600,00 euro.

Aanpak

Wil je zelf initiatief nemen om een grond van de stad aan te kopen, moet je dit schriftelijk (per brief of e-mail) aanvragen (duidelijke vermelding van welke grond en reden van aankoop). Als het schepencollege bereid is de grond te verkopen, zal je van de stad een uitnodiging tot betaling van de dossierkosten ontvangen. Zodra het geld gestort is, zullen wij het dossier starten door het opvragen van een schattingsverslag. Bij akkoord over de prijs, zal de notaris een verkoopovereenkomst opmaken.

Uitgelicht