Verhuur gemeentelijke grond

Verhuur gemeentelijke grond

Stad Beringen verhuurt waar mogelijk haar gronden die ze niet zelf gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om weides voor het houden van dieren.

Wanneer een grond beschikbaar komt voor verhuur (bijvoorbeeld door opzeg van de huidige huurder) zal de stad een oproep doen naar kandidaten en (in principe) verhuren aan de hoogstbiedende. De stad maakt dit bekend in B-magazine, facebook, de stadsApp en via de website.

Voorwaarden

De stad sluit alleen nieuwe huurcontracten af voor recreatieve doelen en niet voor landbouwactiviteiten.

Aanpak

Wil je op de hoogte blijven van het aanbod, kan je je contactgegevens aan de dienst gronden bezorgen.

Uitgelicht