Vaste bewegwijzering

Vaste bewegwijzering

Op het openbaar domein zijn enkel wegwijzers toegelaten die conform zijn aan de wetgeving. De aanvraag voor bewegwijzering doe je via stad Beringen. Stad Beringen stuurt de aanvraag waar relevant door naar het gewest voor verdere afhandeling.

Kosten

De kosten voor het plaatsen van signalisatie langs de gemeentewegen op initiatief van een nijverheids- of handelsbedrijf, andere rechtspersonen en verenigingen zijn vastgelegd in het volgende retributiereglement.

De kosten voor het plaatsen van signalisatie langs de gewestwegen dienen opgevraagd te worden bij Agentschap Wegen en Verkeer Limburg.

Aanpak

Voor aanvraag van vaste bewegwijzering dien je een aanvraag in bijde dienst verkeer van de stad Beringen.

Je bezorgt ons daarvoor volgende gegevens

  • je gegevens (naam, tel., e-mail,….) en een gemotiveerde reden waarom je bewegwijzering geplaatst wil zien
  • een plan waarop aangeduid staat waar je een bord geplaatst wil zien
  • het opschrift dat op het bord moet komen te staan

Voor aanvraag van vaste bewegwijzering langs gemeentewegen verloopt de afhandeling via stad Beringen. Voor vaste bewegwijzering langs gewestwegen dien je de aanvraag ook in bij de dienst Verkeer van de stad Beringen. Wij sturen deze dan door naar Agentschap Wegen en Verkeer Limburg voor verdere afhandeling.

Uitgelicht