Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Wanneer je activiteiten wil organiseren en hiervoor een deel van de straat of een hele straat wil laten afsluiten dan dien je hiervoor uiterlijk één maand op voorhand een vergunning aan te vragen. Je moet daarvoor een aanvraagformulier en een duidelijk signalisatieplan indienen.

De één maand-regeling is voorzien om het dossier voor te kunnen leggen aan het college van burgemeester en schepenen en om af te stemmen met de planning van de stedelijke werkplaatsen. 

Voorwaarden

  • één maand op voorhand aanvragen
  • een aanvraagformulier invullen en samen met een duidelijk plan indienen
  • een lijst toevoegen met handtekeningen voor akkoord van de bewoners die in het af te sluiten gedeelte van de straat wonen

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je dient je aanvraag in bij de dienst Verkeer (Wegen en Publieke Ruimte). Deze beoordeelt de aanvraag, geeft de nodige informatie en maakt de vergunning op. De vergunning dient te worden goedgekeurd door het schepencollege. Daarna wordt de vergunning digitaal verstuurd.

Uitgelicht