Tijdelijke bewegwijzering

Tijdelijke bewegwijzering

Wanneer je voor een evenement tijdelijke bewegwijzering/reclamepanelen wil plaatsen, moet je hiervoor eerst toelating bij stad Beringen vragen. 

Tijdelijke bewegwijzering dient vlak voor het evenement geplaatst en vlak na het evenement verwijderd te worden. De bewegwijzering mag niet hinderlijk geplaatst worden en het zicht voor de weggebruikers dienst steeds gegarandeerd te blijven. Reclamepanelen mogen een langere termijn blijven staan, maar dienen niet hinderlijk voor de weggebruikers opgesteld te zijn.

Zowel de tijdelijke bewegwijzering en de reclamepanelen moeten op een eigen houten paal bevestigd worden.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

De aanvraag voor tijdelijke bewegwijzering/reclamepanelen bevat

  • het aanvraagformulier (contactgegevens van de organisatoren).
  • naam en aard van het evenement
  • de locaties waar de bewegwijzering/reclamepanelen geplaatst dient te worden met aangeduid op plan
  • een beschrijving van hoe de bewegwijzering/reclamepaneel eruit ziet (afmetingen, kleur, opschrift,...)

De aanvraag dient minimum één maand op voorhand ingediend te worden bij de dienst Verkeer (Wegen en Publieke Ruimte).

Uitgelicht