Stookolietank buiten gebruik stellen

Stookolietank buiten gebruik stellen

Als u een stookolietank definitief buiten gebruik wilt stellen, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen. De regels zijn afhankelijk van het doel waarvoor de stookolietank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank. De tank kan zich bovengronds of ondergronds bevinden. Met een 'ondergrondse' tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als 'bovengronds' beschouwd.
Een stookolietank mag alleen gebruikt worden voor de opslag van het product waarvoor hij gebouwd is, namelijk stookolie. Een buitengebruikgestelde stookolietank mag dus nooit gebruikt worden als regenwatertank.
Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.

Voorwaarden

Stookolietank voor het verwarmen van een woning
Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)

 • Bovengrondse tank voor minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)
  • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?                                             
  • Leegmaken.

Verwijderen is niet verplicht, maar als de tank toch verwijderd wordt, laat u die het best ook reinigen om meerkosten te vermijden bij het verwerkingsbedrijf.

 • Ondergrondse tank voor minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)                                                                   
  • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?                                                                                       
  •  Leegmaken
  • én verwijderen of, als verwijdering niet mogelijk is, opvullen met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Bij verwijdering van de tank wordt tankreiniging aangeraden om meerkosten te vermijden bij het verwerkingsbedrijf.

Termijn:

Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 5 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).

Door wie:

Erkende stookolietechnicus.

Certificaat:

Sinds 1 maart 2009 moet de erkende stookolietechnicus een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus staan.

Tank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter)
Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?

 • Bovengrondse tank voor 5000 kg stookolie of meer (6000 liter):
  • leegmaken
  • én reinigen
  • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
 • Ondergrondse tank voor 5000 kg stookolie of meer (6000 liter):
  • leegmaken
  • én reinigen
  • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Termijn:

Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).

Door wie:                                                                                                                                                                                            

Erkende stookolietechnicus
of
Erkende milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.

Certificaat:

Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.

Stookolietank voor andere doeleinden dan de verwarming van een woning
De verplichtingen hieronder gelden voor stookolietanks die gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen die niet bewoond worden (bv. ziekenhuizen, scholen en kantoren) en voor andere doeleinden dan verwarmen (bv. het bevoorraden van motorvoertuigen of de opstart van noodgroepen).

 • Wat is verplicht bij definitieve buitengebruikstelling?
  • Bovengrondse tank:
   • eegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
  • Ondergrondse tank:
   • leegmaken
   • én reinigen
   • én verwijderen. Als verwijdering onmogelijk is, moet de ondergrondse tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Termijn:

Dit moet gebeurd zijn binnen een termijn van 3 jaar (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).

Door wie:

Erkende milieudeskundige in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen.
Voor het verwarmen van gebouwen die niet bewoond worden mag dit eveneens door de erkende stookolietechnicus uitgevoerd worden.

Certificaat:

Sinds 1 juni 2015 moet de erkende stookolietechnicus of de erkende milieudeskundige een certificaat afleveren waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Op het certificaat moeten de naam en het erkenningsnummer van de technicus of milieudeskundige staan.

Procedure
Op de website van het Departement Omgeving vindt u een lijst van technici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest.

 • Erkende technici stookolietanks hebben een persoonlijk erkenningsnummer dat bestaat uit de letters ‘SV’ en 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489).U kunt de lijst van erkende technici voor het onderhoud van stookolietanks opzoeken via de overzichtslijsten erkende personen (selecteer ‘Technici stookolietanks’).
 • Erkende milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen kunt u vinden via de overzichtslijsten erkende personen (selecteer 'Milieudeskundigen houders gassen of gevaarlijke stoffen).

Ze hebben een erkenningsnummer dat bestaat uit: een jaartal (waarin de milieudeskundige voor het eerst werd erkend) + de letter 'H' + gevolgd door:

 • 3 cijfers (bijvoorbeeld 2000/H017) of
 • 2 of 3 letters en daarna 3 cijfers (bijvoorbeeld 2001/HAV007, 2008/HSGS012) of
 • hun voor- en achternaam.

Op de website van Informazout vindt u een overzicht van bedrijven die tanks leegmaken, neutraliseren en/of verwijderen in de lijst van 'tankprobleemoplossers'. U kunt ook bijv. in een telefoongids zoeken in de categorie 'Tankreiniging'.

Regelgeving
VLAREM - Titel II – Hoofdstuk 6.5 Particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5.000 kg.
VLAREM - Titel II – Hoofdstuk 5.6 Brandstoffen en brandbare vloeistoffen.
VLAREM - Titel II – Hoofdstuk 5.17 Opslag van gevaarlijke producten.

Uitgelicht