Sportverenigingen – Subsidie sportkadervorming

Sportverenigingen – Subsidie sportkadervorming

Sportcoördinatoren, trainers en bestuursleden van sportverenigingen kunnen subsidies ontvangen voor het volgen van opleidingen, vormingen en bijscholingen ter bevordering van de kwaliteit van de sportvereniging. Het subsidiebedrag hangt af van het soort diploma of attest.

Voorwaarden

 • je sportvereniging dient erkend te zijn door de stad
 • je sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een erkende Vlaamse Sportfederatie
 • je sportvereniging dient een structureel en actief sportaanbod aan te bieden
 • je sportvereniging dient de Nederlandse taal als voertaal te gebruiken
 • je sportvereginiging mag geen subsidies ontvangen van andere stedelijke adviesraden
 • je sportvereniging dient vóór 15 augustus een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagdossier in te dienen
 • je sportvereniging dient een financieel verslag op te maken voor de ontvangen subsidies
 • cursus dient georganiseerd te zijn door de Vlaamse Trainersschool, een Vlaamse Sportfederatie of een overheidsinstantie

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

 • je cursusgeld wordt terugbetaald tot maximaal 100,00 of 250,00 euro, afhankelijk van het soort cursus

Aanpak

 • aanvraag in te dienen bij de dienst jeugd en sport met de daartoe bestemde formulieren
 • aanvraag indienen voor 15 augustus van het budgetjaar
 • subsidie wordt uitbetaald voor 31 december van het budgetjaar
 • gunstig advies van de sportraad nodig

Uitgelicht