Sportverenigingen – Erkenning

Sportverenigingen – Erkenning

Indien je sportvereniging erkend wordt door de stad Beringen geeft dit een aantal voordelen zoals lidmaatschap bij de stedelijke sportraad en een gunststarief in de sportinfrastructuur.

Voorwaarden

 • je sportvereniging dient bij voorkeur haar sport te beoefenen op grondgebied van Beringen
 • de zetel van je vereniging dient in Beringen gevestigd te zijn
 • je bestuur bestaat uit minstens twee personen met afzonderlijk adres
 • je vereniging dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen te hebben voor haar leden
 • je vereniging dient een bankrekeningnummer op naam van de vereniging te hebben
 • de sportbeoefening heeft een permanent karakter
 • je dient een ledenlijst voor te leggen

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

 • alle documenten dien je aan de dienst jeugd en sport te bezorgen
 • gebruikers stedelijke sportinfrastructuur: vanaf de aanvraag tot erkenning betaal je zes maanden het privé-tarief; na erkenning wordt dat het gunsttarief

Aanpak

 • je dient een aanvraag en werkingsverslag in met de daartoe bestemde formulieren
 • na je aanvraag tot erkenning vindt er een proefperiode van zes maanden plaats
 • na deze proefperiode dien je een evaluatieverslag voor te leggen
 • op basis van dit verslag wordt over de erkenning beslist

Meenemen

 • bij aanvraag: aanvraagformulier en werkingsverslag
 • na zes maanden proef: evaluatieverslag

Uitgelicht