Sportverenigingen – Werkingstoelage

Sportverenigingen – Werkingstoelage

De stad Beringen stimuleert sportverenigingen via subsidies tot kwaliteitsverhoging. Op basis van een aantal criteria worden de beschikbare financiële middelen verdeeld onder de sportverenigingen.

Voorwaarden

 • erkend zijn door de stad
 • aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie
 • een structureel en actief sportaanbod aanbieden
 • de Nederlandse taal als voertaal gebruiken
 • geen subsidies ontvangen van andere stedelijke adviesraden
 • een volledig en ondertekend dossier tijdig indienen
 • een financiële verantwoording opmaken voor de ontvangen subsidies

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

 • het beschikbare budget wordt verdeeld op basis van een puntensysteem
 • er zijn zes thema's; voor elk thema wordt een percentage van het totale bedrag voorzien
 • elk thema heeft één of meerdere criteria; per criterium krijg je punten toegekend
 • de punten van elk criterium worden per thema opgeteld en vertegenwoordigen zo een bepaald bedrag

Aanpak

 • aanvraag in te dienen bij de dienst jeugd en sport met de daartoe bestemde formulieren
 • aan te vragen vóór 15 augustus van het budgetjaar
 • uitbetaling subsidie gebeurt voor 31 december van het budgetjaar
 • gunstig advies van de sportraad nodig

Uitgelicht