Sportaanbod – Verzekering

Sportaanbod – Verzekering

De sportverzekering van Sport Vlaanderen wordt gratis verleend voor sportactiviteiten die uitgaan van socioculturele verenigingen en jeugdverenigingen. De polis waarborgt twee risico's: de burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Het is een aanvullende verzekering die in werking treedt na tussenkomst van het ziekenfonds.

Voorwaarden

 • een socioculturele vereniging of jeugdvereniging zijn
 • je vereniging is een feitelijke vereniging of vzw
 • het gaat over een eenmalige activiteit
 • er worden democratische deelnamegelden gevraagd
 • er worden geen geldprijzen uitgereikt
 • er wordt geen aparte bijdrage gevraagd voor de verzekering

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

 • sportverenigingen komen niet in aanmerking voor deze verzekering, evenals gemeentelijke diensten en adviesraden
 • alle sportactiviteiten komen in aanmerking behalve: luchtsporten, alpinisme, wielerwedstrijden, ultralopen, triatlon, caféspelen, paintball, gemotoriseerde sporten, karting

Aanpak

 • de sportverzekering dient minimaal drie weken voor aanvang van de activiteit te worden aangevraagd bij de dienst jeugd en sport op het daartoe bestemde aanvraagformulier . Het ingevuld document mail je naar jeugdensport@beringen.be
 • de dienst jeugd en sport bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan de Limburgse promotiedienst van Sport Vlaanderen
 • na afloop van de sportactiviteit dient via de dienst jeugd en sport het juist aantal deelnemers te worden gemeld met het daartoe bestemde formulier

Uitgelicht