Socio-economische vergunning

Socio-economische vergunning

Je vraagt de socio-economische vergunning aan bij de dienst ondernemen van de stad Beringen.

  • voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom
  • voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD)

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Voorwaarden

Je doet een aanvraag via het formulier SE1 wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid of via het formulier SE2 wanneer het te vergunnen project een handelsgeheel is bestaande uit meerdere vestigingen. De totaliteit van de individuele nettoverkoopoppervlakte van de diverse eenheden bepaalt de te volgen procedure.

Het aanvraagformulier dien je in samen met een socio-economische studie waarvan de inhoud de elementen dient te bevatten zoals vermeld in de bijlage van het formulier.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Meer informatie over de detailhandelsvisie van Stad Beringen.

Uitgelicht