Schademeldingen

Schademeldingen

Scroll naar

Er is een onderscheid tussen schade veroorzaakt door stad Beringen en schade toegebracht aan stad Beringen door een derde.

Schade aangifte burgerlijke aansprakelijkheid
Ondervind je als burger schade, bijvoorbeeld door een omgewaaide gemeentelijk boom die op je omheining terecht gekomen is, schade aan haag of grafsteen door onkruidverbranding door het gemeentelijk personeel enzovoort, dan geef je dit aan bij de dienst verzekeringen op het stadssecretariaat. We doen aangifte bij onze verzekeringsmaatschappij, die de aangifte onderzoekt en eventueel een schadevergoeding betaalt.

Schade aangebracht aan het openbaar domein
Indien je als burger het openbaar domein beschadigd hebt, bijvoorbeeld als je een verkeersbord omgereden hebt dan meld je dit bij de dienst verzekeringen. Er wordt een schadebestek opgemaakt dat vervolgens via onze verzekeringsinstelling wordt geïnd.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

  • indien je schade geleden of veroorzaakt hebt, neem je contact op met het secretariaat
  • er wordt besproken op welke manier de aangifte kan gebeuren, via email of aan het loket
  • vul het volgende formulier in en bezorg het aan ons

Meenemen

Wat breng je mee voor een vlotte afhandeling van je schadegeval?

  • schadebestek
  • foto's
  • gegevens van je verzekeringsmaatschappij

Uitgelicht