Steun

Steun

Je hebt het moeilijk om de maandelijkse huur/ hypotheek, de energiekosten, medische kosten, schoolkosten, verwarmingskosten of andere noodzakelijke kosten te betalen ondanks dat je geen onnodige uitgaven doet. OCMW Beringen heeft als een van de taken ernaar te streven dat elke inwoner voldoende inkomsten heeft om menswaardig te leven. Als je inkomen te laag is kan OCMW Beringen je financiële steun of voorschotten toekennen.

Voorwaarden

  • je gewoonlijke verblijfplaats is in Beringen
  • je bent minstens 18 jaar oud
  • je bent jonger dan 18 jaar en ontvoogd door huwelijk, zwanger of je hebt kinderen ten laste

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Na ontvangst van de aanvraag doet een maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek om je noden vast te stellen. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt binnen de 30 dagen na de aanvraag een beslissing. Je kan tegen de beslissing in beroep gaan.

Meenemen

  • je identiteitskaart
  • bewijzen van al je inkomsten (bijvoorbeeld rekeninguittreksels loon, pensioen, kinderbijslag, onderhoudsgeld)
  • bewijzen van je maandelijkse vaste uitgaven (huur/hypotheek, energiekosten, medische kosten)
  • overzicht van je eventuele schulden en achterstallige betalingen

Uitgelicht