Rekentaalbad

Rekentaalbad

Het rekentaalbad is er voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie wordt er gedurende drie dagen spelenderwijs gewerkt rond taal en rekentaal. De kinderen worden naargelang hun leeftijd ingedeeld in zes groepen met telkens een aangepast programma. Per groep nemen 20 kinderen deel. De begeleiding is in handen van gemotiveerde medewerkers met pedagogische achtergrond. Op maat werken en kinderen individueel ondersteunen zijn twee belangrijke opdrachten. Bij ieder rekentaalbad is er een infosessie voor ouders voorzien. Thema’s die al aan bod kwamen zijn pesten, huistaakbegeleiding, taalstimulering en -aanbod in Beringen, schoolmotivatie. Op de laatste dag is er een toonmoment voor de ouders waarbij de kinderen laten zien wat ze de voorbije drie dagen geleerd hebben. Een rekentaalbad wordt afgesloten met een diplomauitreiking en een leuke verrassing voor de kinderen.

Voorwaarden

Het rekentaalbad is er voor schoolgaande kinderen van kleuter- en lager onderwijs.
Deelname kan enkel via inschrijving.

Kosten

Geen kosten.

Uitgelicht