Overlijdensakte

Overlijdensakte

In een overlijdensakte vind je alle gegevens over een overlijden. De akte bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Uittreksel of afschriften van een overlijdensakte kan je enkel krijgen in de gemeente waar de betrokkene overleden is. Hierop bestaat één uitzondering: als de persoon overleden is vóór 1 september 2013, dan kan de akte afgeleverd worden op de plaats van overlijden én op de wonoplaats.

Volgende documenten kunnen afgeleverd worden

  • een afschrift: dit is een kopie van de volledige overlijdensakte
  • een uittreksel: dit is een document waarin volgende gegevens vermeld worden: plaats en datum overlijden, naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum en burgerlijke staat van de overledene
  • een internationaal uittreksel: dit document kan gebruikt worden in het buitenland

Voorwaarden

Uittreksel of afschriften van een overlijdensakte kan je krijgen in de gemeente van overlijden. Van overlijdens vóór 1 oktober 2013 kan je eveneens een afschrift van de overlijdensakte bekomen in de woonplaats van de overledene.

Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte kan worden aangevraagd door grootouders, ouders, kinderen of kleinkinderen van de overledene of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, enzovoort).

Aanpak

Een overlijdensakte kan je verkrijgen

  • aan het loket van de dienst burgerlijke stand
  • via het thuisloket
  • via iemand anders, zolang die persoon een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager bij zich heeft

Meenemen

Je identiteitskaart.

Uitgelicht