Orgaandonatie

Orgaandonatie

Orgaandonatie houdt in dat organen van een overledene gebruikt worden voor transplantatie bij een persoon met een falend orgaan.

De wetgeving stelt dat

  • alle personen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven of
  • alle personen die meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor zijn zonder verdere administratieve stappen.

Het is mogelijk om bij leven verzet aan te tekenen tegen orgaandonatie of zich expliciet als orgaandonor op te geven.

Voorwaarden

Wil je verzet uiten tegen het afstaan van organen, je uitdrukkelijk als donor melden of een vorige wilsuitdrukking herroepen dan moet je je persoonlijk aanmelden bij de dienst burgerzaken of dit registreren via het thuisloket. Je kan je op 4 manieren veilig aanmelden: met een eID-kaartlezer, token, beveiligingscode via mobiele app of met de app its me. De registratie ondertekenen en volledig afhandelen kan enkel met eID-kaartlezer.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Een minderjarige die in staat is zijn wil te doen kennen, kan ofwel uitdrukkelijk instemmen met orgaandonatie ofwel orgaandonatie weigeren. De ouders of voogd kunnen enkel verzet aantekenen tegen de orgaandonatie.

Indien een minderjarige niet in staat is om zijn wil te doen kennen, kan het verzet worden uitgedrukt door

  • één van de ouders of
  • zijn voogd

Indien een meerderjarige niet in staat is om zijn wil te doen kennen, kan het verzet worden uitgedrukt door

  • zijn wettelijke vertegenwoordiger
  • de voorlopige bewindvoerder
  • of, bij gebreke daarvan, zijn naaste verwante

Meer informatie over afstand doen van organen vind je op www.beldonor.be

Aanpak

Je kan de registratie doen aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking of via ons thuisloket. Je kan je op 4 manieren veilig aanmelden: met een eID-kaartlezer, token, beveiligingscode via mobiele app of met de app its me. De registratie ondertekenen en volledig afhandelen kan enkel met eID-kaartlezer.

Meenemen

Je identiteitskaart.

Uitgelicht