Openingsuren en wekelijkse rustdag

Openingsuren en wekelijkse rustdag

Verplichte wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur. De wekelijkse rustdag moet voor minstens zes maanden ongewijzigd blijven.

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten...) en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan. Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

Hieronder vind je de reeds goedgekeurde afwijkingen wekelijkse rustdag voor 2018. De lijst kan nog aangevuld worden. Het college van burgemeester en schepenen kan maximum 15 afwijkingen toestaan.

Afwijkingen 2018

 • van maandag 26 februari t.e.m. zondag 4 maart
 • van maandag 5 maart t.e.m. zondag 11 maart;
 • van maandag 16 april t.e.m. zondag 22 april;
 • van maandag 14 mei t.e.m. zondag 20 mei;
 • van maandag 18 juni t.e.m. zondag 24 juni;
 • van maandag 3 september t.e.m. zondag 9 september;
 • van  maandag 24 september t.e.m. zondag 30 september;
 • van maandag 1 oktober t.e.m zondag 7 oktober;
 • van maandag 5 november t.e.m. zondag 11 november;
 • van maandag 10 december t.e.m. zondag 16 december;
 • van maandag 17 december t.e.m. zondag 23 december;
 • van maandag 24 december t.e.m. zondag 30 december.

Het antwoord op alle vragen omtrent de wekelijkse rustdag en openingsuren vind je op de website van de FOD Economie

Kosten

Geen kosten.

Uitgelicht