Openingsuren en wekelijkse rustdag

Openingsuren en wekelijkse rustdag

Verplichte wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur. De wekelijkse rustdag moet voor minstens zes maanden ongewijzigd blijven.

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten...) en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan. Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

Hieronder vind je de reeds goedgekeurde afwijkingen wekelijkse rustdag voor 2018 en de reeds goedgekeurde afwijkingen voor 2019. De lijst kan nog aangevuld worden. Het college van burgemeester en schepenen kan maximum 15 afwijkingen per jaar toestaan.

Afwijkingen 2019

 • van maandag 25 februari tem zondag 3 maart
 • van maandag 11 maart tem zondag 17 maart 
 • van maandag 22 april tem zondag 28 april
 • van maandag 3 juni tem zondag 9 juni
 • van maandag 17 juni tem zondag 23 juni  
 • van maandag 9 september tem zondag 15 september
 • van maandag 30 september tem zondag 6 oktober
 • van maandag 14 oktober tem zondag 20 oktober
 • van maandag 9 december tem zondag 15 december
 • van maandag 16 december tem zondag 22 december
 • van maandag 23 december tem zondag 29 december

Het antwoord op alle vragen omtrent de wekelijkse rustdag en openingsuren vind je op de website van de FOD Economie

Kosten

Geen kosten.

Uitgelicht