Openbaar onderzoek – Onttrekking aan openbaar domein

Openbaar onderzoek – Onttrekking aan openbaar domein

Gronden van openbare besturen zijn opgedeeld in privaat en openbaar domein. Soms is het nodig om een stukje openbaar domein toe te voegen aan het privaat domein van de stad, bijvoorbeeld wanneer de stad dit wil verkopen of verhuren. Dit kan enkel na een openbaar onderzoek. Dit duurt 15 dagen. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het plan op het administratief centrum of online inkijken.

Kosten

Het inkijken van een openbaar onderzoek is gratis.

Er zijn wel kosten voor het voeren van een openbaar onderzoek voor de onttrekking aan het openbaar domein, namelijk de kosten voor het aangetekend aanschrijven van aanpalenden. Deze kosten maken deel uit van de onkostenprovisie bij de opstart van een procedure tot aankoop.

Bijzonderheden

Momenteel zijn er geen openbare onderzoeken over onttrekkingen aan het openbaar domein lopende.

Aanpak

Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je de bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren bezorg je per aangetekende brief of kan je afgeven tegen ontvangstbewijs.

Uitgelicht