Openbaar onderzoek – Buurtwegen (afschaffing/verlegging)

Openbaar onderzoek – Buurtwegen (afschaffing/verlegging)

De afschaffing of verlegging van een buurt- of voetweg kan pas na een openbaar onderzoek. Dit duurt 30 dagen. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het plan op het administratief centrum of online inkijken.

Kosten

Het inkijken van een openbaar onderzoek is gratis.

Er zijn wel kosten voor het voeren van een openbaar onderzoek voor een afschaffing of verlegging van een buurtweg, namelijk de kosten voor het aangetekend aanschrijven van aanpalenden en belanghebbenden en de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze kosten maken deel uit van de onkostenprovisie bij de opstart van een procedure tot afschaffing of verlegging.

Bijzonderheden

Momenteel is er één openbaar onderzoek over buurt- of voetwegen lopende.

Aanpak

Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je de bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren bezorg je per aangetekende brief of kan je afgeven tegen ontvangstbewijs.

Uitgelicht