Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding

Heb je last van ongedierte of een plaag in je tuin of omgeving, dan kan je dit melden. In sommige gevallen zal het stadsbestuur optreden of je krijgt een advies. Als je overlast door ratten, zwerfkatten of processierupsen wil melden, klik dan op één van de onderstaande linken.

Loslopende honden kan je melden bij de lokale politie. Zij schakelen de bevoegde organisatie in om de hond te vangen en over te brengen naar het asiel. De kosten van de interventie en eventuele dierenartskosten worden doorgerekend aan de eigenaar van de hond.

Last van een steenmarter? Er bestaan allerlei manieren om schade door steenmarters te voorkomen. Meer informatie vind je op www.steenmarter.be en in deze folder. Heb je toch schade geleden? Kijk dan hier of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Last van een wespenplaag? De brandweer verwijdert enkel wespennesten als deze een reëel gevaar vormen voor de mens. Nesten die zich op een redelijke afstand van tuin of woning bevinden, laat de brandweer met rust. Bijen zijn beschermde insecten. Hiervoor kan je geen beroep doen op de brandweer. Klik hier voor melding van een wespenplaag.

In Beringen zijn er enkele vervelende plagen die we preventief bestrijden om schade en hinder zoveel mogelijk op voorhand te beperken

  • kastanjemineermot: de paardekastanjemineermot is een recent opkomende plaag die zorgt voor steeds meer schade bij de paardekastanje; bij zware aantasting kleurt het blad bruin en zal het vroegtijdig afvallen; hierdoor kan de boom in de zomerperiode minder reserves opbouwen en is hij vatbaarder voor andere ziekten en plagen; in straten waar deze bomen staan, voorziet de stad jaarlijks bladerbakken; bedoeling is dat de omwonenden de bladeren van de paardenkastanjes in deze bladerbakken deponeren; doordat de mineermot overwintert in de gevallen bladeren, wordt ze op deze manier verwijderd
  • Aziatische boktor: dit insect voedt zich met het hout van loofbomen; de larven boren gangen in het hout en verspreiden zich vlug van boom tot boom; wanneer je een Aziatische boktor opmerkt of gaten van minstens één centimeter opmerkt onderaan de stam van een loofboom, neem dan onmiddellijk contact op met de provinciale controle-eenheid op het nummer 011 26 39 84 of via mail; meer informatie vind je hier.

Kosten

  • loslopende honden: doorrekening van de kosten naar de eigenaar
  • wespenplaag: in de hulpverleningszone Zuid-West Limburg kost de verdelging of het onschadelijk maken van een wespennest 25,00 euro; wil je dat de brandweer in het weekend langskomt, dan betaal je 50,00 euro.

Aanvraag

Uitgelicht