Nachtvergunning

Nachtvergunning

Het is verboden om tussen 20.00 uur en 6.00 uur geluidshinder te veroorzaken. Voer je werken uit die om technische redenen niet kunnen worden stilgelegd tijdens de nacht dan kan je hiervoor een nachtvergunning aanvragen.

Voorwaarden

Je vraagt je vergunning minstens acht dagen vooraf aan. Je verwittigt zelf alle omwonenden van de geplande nachtwerken en de overlast die ze veroorzaken.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je vraagt de vergunnning aan per mail. Het document wordt je digitaal bezorgd. Politie en brandweer ontvangen hiervan een afschrift.

Meenemen

Je aanvraag bevat

  • locatie van het werk
  • tijdstip van de werken
  • naam en adres aanvrager
  • naam en gsm-nummer verantwoordelijke

Uitgelicht