Milieuacties door verenigingen

Milieuacties door verenigingen

Stad Beringen verleent een subsidie (SENPRO) aan verenigingen en groeperingen die zelf sensibilisatieprojecten rond milieu organiseren of die deelnemen aan sensibilisatieprojecten georganiseerd door de milieudienst.

Je kan subsidies krijgen voor

 • opruimen van sluikstorten en zwerfvuil in speelbossen, langs wegen en paden, in wijken en speelpleinen
  • subsidiebedrag: 1,00 euro per persoon per uur + 5,00 euro per m³ opgeruimd afval
 • beheerswerken: de duur van de activiteit voor jongeren (11 tot 16 jaar) is maximum een halve dag; volwassenen kunnen een halve of volledige dagactiviteit organiseren
  • in natuurgebieden: subsidiebedrag: 1,00 euro per persoon per uur
  • binnen de perimeter van de broedgebieden van de watersnip: 2,00 euro per persoon per uur
 • huur van herbruikbare bekers
  • kleine evenementen (<500 bezoekers): 75,00 euro
  • middelgrote evenementen (500 - 5000 bezoekers): 100,00 euro
 • aankoop herbruikbare bekers
  • subsidiebedrag: 50% van de, aan de hand van facturen, bewezen kosten
 • zelfvoorgestelde projecten: deze projecten worden door het college van burgemeester en schepenen vooraf beoordeeld aan de hand van de criteria noodzaak en effect voor het leefmilieu en de sensibiliserende waarde voor de kandidaat-uitvoerder
  • subsidiebedrag: wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
 • sensibilisatieprojecten georganiseerd door de milieudienst
  • subsidiebedrag: wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen

Voorwaarden

De vergoeding per SENPRO MILIEU-actie kan maximaal 250,00 euro bedragen.

De subsidie kan door het college van burgemeester en schepenen verminderd worden indien het aanbod van projecten het totale jaarlijkse subsidiebedrag overschrijdt. Stad Beringen geeft geen vergoeding voor acties die al via andere kanalen subsidie ontvangen.

De uitbetaling gebeurt in december-januari.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Het ingezamelde afval wordt opgehaald op een vooraf afgesproken locatie.

Verenigingen kunnen volgende materialen ontlenen voor hun opruimacties

 • werkhandschoenen (groot en/of klein)
 • veiligheidsvestjes
 • afvaltangen
 • veerweegschaal
 • stootkar
 • afvalzakken

Aanpak

Je aanvraag moet minstens drie weken voor de aanvang van de actie binnengebracht worden op de milieudienst (dit in verband met de beschikbaarheid van materialen).

Uitgelicht