Markten in Beringen – Aanvraag standplaats los

Markten in Beringen – Aanvraag standplaats los

Op de markten in Beringen zijn steeds een aantal losse standplaatsen ter beschikking voor marktkramers zonder abonnement. De toewijzing ervan gebeurt via loting.

Voorwaarden

  • je moet een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever bij hebben (geen kopie!)
  • je bent, als houder van de machtiging ambulante handel als werkgever, persoonlijk aanwezig op de loting
  • door deelname aan de loting verplicht je je er toe om het martkreglement voor de openbare markten na te leven en te respecteren

Kosten

Het tarief voor een standplaats van de risicoloting bedraagt 12,00 euro.

Aanvraag

Er is geen voorafgaandelijke aanvraag nodig.

Aanpak

De risicoloting heeft plaats op de marktlocatie

  • woensdagmarkt Beringen: op de hoek Hasseltsesteenweg x Markt
  • vrijdagmarkt Beverlo: in het midden van de markt (Beverlo-dorp)
  • zondagmarkt Paal: aan de voorkant van de kerk

De loting vindt telkens plaats om 08.00 uur stipt. 

Meenemen

Een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever (geen kopie).

Uitgelicht