Machtiging praalwagens

Machtiging praalwagens

Voor praalwagens moet je bij de start en eindgemeente een machtiging aanvragen. In Beringen heb je een machtiging nodig om door Beringen te mogen rijden om elders naar een stoet te gaan of om naar de stoet in Beringen te komen, 

De voorwaarden waaraan je moet voldoen staan vermeld in het aanvraagformulier. Het aanvraagormulier, samen met een foto van de praalwagen, dien je minstens één maand vooraf aan te vragen.

Voorwaarden

In verband met de veiligheid zijn er onder meer volgende aandachtspunten die gecontroleerd kunnen worden

  • beschikbaarheid rijbewijs chauffeur
  • formulieren verzekering, burgerlijke aansprakelijkheid enzovoort
  • technische eisen waaraan de auto’s en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen
  • decorstukken, beweegbare delen enzovoort op de praalwagen dienen goed vastgemaakt te zijn
  • de vereniging zorgt voor een goede stabiliteit van de wagen
  • op elke praalwagen dient een goedgekerud brandblusapparaat aanwezig te zijn

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Overwegen spoorweg: Infrabel wijst er op dat het belangrijk is om van de praalwagens af te stappen en de overweg te voet over te steken. Dit om het gevaar op elektrocutie te voorkomen op de locaties waar bovenleidingen aanwezig zijn.

Aanpak

Je kunt je aanvraag doen met behulp van dit aanvraagformulier, dat je ons per mail kan toesturen.

Uitgelicht