Laatste wilsbeschikking

Laatste wilsbeschikking

Je kan tijdens je leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van je laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over

 • de wijze van lijkbezorging
 • de asbestemming
 • het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid
 • de gemeente waar je begraven wil worden
 • de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden
 • de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract

Voorwaarden

Volgende manieren van lijkbezorging zijn mogelijk

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats

Ook kan je het ritueel van de uitvaartplechtigheid laten vastleggen volgens

 • de Katholieke godsdienst
 • de Protestantse godsdienst
 • de Anglicaanse godsdienst
 • de Orthodoxe godsdienst
 • de Joodse godsdienst
 • de Islamitische godsdienst
 • de Vrijzinnige levensovertuiging
 • de neutraal filosofische overtuiging

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je moet je aanmelden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meenemen

Je identiteitskaart.

Uitgelicht