Laanbomen met snoeischade aangebracht door bewoners

Laanbomen met snoeischade aangebracht door bewoners

Bomen hebben een luchtzuiverende werking, vangen stofdeeltjes op en zorgen voor schaduw tijdens hete zomerdagen.

Wanneer je hinder ondervindt van een straatboom, dan neem je contact op met de dienst groen, die een plaatsbezoek brengt en een advies formuleert. In geen geval gebeurt het snoeien door inwoners (dit is strafrechterlijk verboden). Snoeien moet op een professionele, oordeelkundige wijze gebeuren, omdat de bomen anders zwaar verminkt worden (met impact op het straatbeeld) en verzwakken waardoor ze een gevaar vormen om om te waaien bij stormweer.

Voor de algemene snoei zal de komende jaren een inhaalbeweging gemaakt worden. Hiervoor wordt momenteel een bomeninventaris opgesteld waaraan een beheerplan zal gekoppeld worden. 

Bij nieuwe aanplant van laanbomen wordt nu, meer dan vroeger, rekening gehouden met het hinderlijke aspect ervan. Zo worden smallere boomsoorten aangeplant met klein blad alsook niet vruchtdragende soorten. Verder wordt ervoor gezorgd dat bij de aanplanting de boom niet voor een garagetoegang komt te staan. Bij aanplantingen op het openbaar domein geldt een algemene regel dat de bomen meestal ter hoogte van de perceelsgrenzen van de privé-eigenaars worden geplaatst. 

Kosten

Geen kosten.

Uitgelicht