Lokaal loket kinderopvang

Lokaal loket kinderopvang

Bij het lokaal loket kinderopvang kan je terecht voor allerlei vragen rond kinderopvang.

Het lokaal loket kinderopvang geeft informatie en ondersteunt ouders in hun zoektocht naar geschikte kinderopvang. Het lokaal loket kinderopvang geeft verder ook informatie aan startende en bestaande kinderopvanginitiatieven in Beringen.

NIEUWS NIEUWS NIEUWS

Kind en Gezin zal een oproep voor kandidaten voor de subsidie inkomenstarief (trap2) en voor nieuwe plaatsen met de basissubsidie (trap 1) lanceren. Deze oproep kadert in een ruimer inversteringsplan van de Vlaamse Regering in kinderopvang voor baby's en peuters in 2018-2019. Volgens de programmatiecriteria van Kind en Gezin komt stad Beringen in aanmerking voor bijkomende plaatsen basissubsidie (trap 1). het lokaal bestuur kan een gemotiveerd positief of negatief geven over de aanvragen en heeft hiervoor een aantal relevante, objectieve en transparante criteria opgesteld, aanvullend t.a.v. de criteria van Kind en Gezin. stad Beringen krijgt hiermee meer inspraak bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod. 

Aanvragen kunnen ingediend worden bij Kind en Gezin tot en met uiterlijk 10 september 2018. Meer informatie kan je hier terugvinden. 

Uitgelicht