Kleine werken (bouwaanvragen)

Kleine werken (bouwaanvragen)

Indien U beschikt over een vergunde toestand en U wenst enkele veranderingen toe te brengen aan Uw gebouw en/of perceel dient U zich te houden aan de meldingsplicht of vergunningsplichtvalt tenzij U valt onder het vrijstellings besluit..

De gedetailleerde uitleg over welke werken onder welke categorie vallen vind U hier.

 

let op!

Het kan zijn dat er aan Uw perceel strengere regelgevingen van toepassing zijn zoals een BPA, RUP of verkavelingsvoorschriften.

Hiervoor komt U best informeren.

Uitgelicht