Kinderopvang – De Boomhut

Kinderopvang – De Boomhut

Vzw Regenboog organiseert naschoolse opvang voor kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met een mentale, motorische of sensoriële beperking. De opvang vindt plaats in de voormalige opvanglocatie De Bengeltjes Beringen-mijn.

Voorwaarden

Je kan gebruik maken van De Boomhut wanneer je inschrijvingsdossier in orde is. Om je inschrijvingsdossier in orde te maken maak je een afspraak bij vzw Regenboog.

Kosten

De deelnameprijs per dag bedraagt 4,00 euro.

Bijzonderheden

Bij voldoende vrije plaatsen bestaat de mogelijkheid om broertjes of zusjes tevens te laten deelnemen aan De Boomhut.

Meenemen

Om je administratief dossier in orde te maken, breng je volgende gegevens of documenten mee bij je afspraak

  • contactgegevens ouders: telefoonnummers van thuis, werk, gsm en e-mailadres
  • contactgegevens vertrouwenspersonen en personen die je kind(eren) mogen afhalen
  • contactgegevens huisarts kind(eren): adres en telefoonnummer

Tijdens het inschrijvingsgesprek wordt er voldoende tijd voorzien om de specifieke kenmerken van je kind te overlopen.

Uitgelicht