Kapvergunning – Vellen van bomen publiek domein

Kapvergunning – Vellen van bomen publiek domein

Vellen van bomen op openbaar domein

  • wanneer een boom op openbaar domein om één of andere reden geveld dient te worden, dan kan dit online gemeld worden of per mail of per post; ter plaatse wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn; dit verslag wordt overgemaakt aan het schepencollege en achteraf word je op de hoogte gesteld welke beslissing er genomen werd.

Uitgelicht