Jeugdaanbod – KIA cheques en fiscale attesten

Jeugdaanbod – KIA cheques en fiscale attesten

KIA-cheques kan je gebruiken om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de stad. Je kan de cheques gebruiken voor activiteiten van de diensten jeugd en sport, cultuur en toerisme. Een KIA-cheque heeft de waarde van 1,00 euro. Elk kind tot 18 jaar heeft recht op 10 cheques. Kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, hebben recht op 30 cheques.

Na deelname aan een activiteit georganiseerd door de stad kan je een fiscaal attest bekomen met daarbij de vermelding van het inschrijvingsbedrag (per dag of week). Dit attest kan je toevoegen aan je belastingsaangifte.

Voorwaarden

 • KIA-cheques: 0 tot 18 jaar
 • fiscaal attest: 0 tot 12 jaar
 • activiteiten georganiseerd door diensten: jeugd en sport – cultuur – toerisme
 • activiteiten tijdens schoolvakanties
 • 30 cheques: op basis van gegevens mutualiteit of in overleg met OCMW en/of andere organisaties

Aanpak

 • KIA-cheques: aanvraagformulier invullen en via de lagere school of rechtstreeks bezorgen aan de dienst jeugd en sport, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen
 • aanvraagformulier en reglement kan je verkrijgen op de dienst jeugd en sport of downloaden via www.beringen.be
 • de aanvragen worden door de dienst jeugd en sport in de loop van de maand december verwerkt
 • de cheques zelf worden begin januari via de scholen verdeeld
 • fiscale attesten: worden op aanvraag in de periode maart-april aangemaakt voor het voorbije kalenderjaar
 • alle deelnemers jonger dan 12 jaar worden automatisch op de hoogte gebracht dat de fiscale attesten kunnen worden aangevraagd

Meenemen

 • aanvraagformulier
 • klevertje mutualiteit (KIA-cheques)

Uitgelicht