Inname openbaar domein

Inname openbaar domein

Indien je verplaatsbare objecten wil plaatsen op het openbaar domein, dan dien je hiervoor een vergunning aan te vragen. 

Voorwaarden

  • één maand op voorhand aanvragen
  • 1,5 m vrije ruimte voorzien (ook tussen object en gevel)

Aanpak

De dienst wegen en publieke ruimte behandelt je aanvraag en laat weten of je aanvraag vergund kan worden. Zo ja, wordt de vergunning afgeleverd. 

Uitgelicht