Inbraakpreventie via WhatsApp-groepen

Inbraakpreventie via WhatsApp-groepen

Stad Beringen speelt een ondersteunende rol bij het oprichten van WhatsApp-groepen om inbraken te voorkomen/verminderen.

Het doel is dat de bewoners, de politie en de stad Beringen er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen om hun slag te slaan. Dit kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat of buurt waar je woont. De WhatsApp-groepen kunnen de politie helpen bij het opsporen van daders.

Er zijn al een aantal groepen opgericht, maar het bestuur blijft op zoek naar personen die een groep willen dragen als coördinator.

Aanpak

(*) Dit attest kan je opvragen bij de politie (011 27 95 79) of aan de balie van het politiekantoor (Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen)

Uitgelicht