Huwelijksakte

Huwelijksakte

Wanneer je trouwt, maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand als bewijs een huwelijksakte op. Deze akte wordt na de voltrekking van het huwelijk door het bruidspaar ondertekend. Ook de getuigen zetten een handtekening onderaan de akte. Vervolgens wordt de huwelijksakte in het huwelijksregister van de gemeente bewaard.

Uittreksel of afschriften van een huwelijksakte kan je krijgen in de gemeente waar je huwde.

Voorwaarden

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat, enzovoort). Deze documenten kan je eventueel ook aanvragen voor de grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Bijzonderheden

Je kan volgende documenten aanvragen

  • een afschrift: dit is een kopie van de volledige huwelijksakte
  • een uittreksel: dit is een document waarin de plaats en datum van het huwelijk, naam, voornaam, geboorteplaats en -datum van beide echtgenoten vermeld zijn
  • een internationaal uittreksel: dit document kan gebruikt worden in het buitenland; sommige landen vragen evenwel een afschrift; in dat geval moet je de volledige huwelijksakte laten vertalen

Aanpak

Een huwelijksakte aanvragen kan je

  • aan het loket van de dienst burgerzaken
  • via het thuisloket
  • via iemand anders, zolang die persoon een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager bij zich heeft.

Meenemen

  • je identiteitskaart

Uitgelicht