Huurderssyndicaat

Huurderssyndicaat

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning. Je kan bij hen terecht voor

 • advies over je rechten en plichten als huurder
 • bemiddelen en onderhandelen met de verhuurder
 • administratie om je rechten als huurder uit te oefenen (brieven)
 • ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
 • procedures bij het Vredegerecht
 • organisatie van acties bij collectieve klachten
 • herberekenen van kosten en lasten
 • bijstand bij de opmaak van een plaatsbeschrijving
 • bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid
 • onderhandelingen over algemene huurproblemen

Voorwaarden

 • huurder zijn
 • wie kan niet terecht bij het Huurderssyndicaat? Eigenaars voor problemen met hun huurders en huurders met problemen met hun handelshuur

Kosten

Huur je in Beringen dan is de eerste consultatie gratis.

Vanaf de tweede consultatie betaal je een bijdrage. Details vind je op de website van het Huurderssyndicaat.

Aanvraag

Wekelijkse zitdag van het Huurderssyndicaat in het stedelijk administratief centrum: maandag van 16.00 uur tot 19.00 uur. Je kan terecht zonder afspraak. Aanmelden bij het onthaal.

Uitgelicht